Furzehill

Ym mis Rhagfyr 2017, prynodd Y Gydweithfa Tir Ecolegol gae 18 erw ar Benrhyn Gŵyr yn Ne Cymru.

Croesewir y ffaith fod y tir yn safle gwastad sy’n cynnwys pedwar cae gyda mynediad da a chloddiau iach. Rydym wrth ein bodd i wybod bod y tir wedi cael ei reoli’n dda yn flaenorol, gyda phridd da a ffensys i gadw’r stoc i mewn, ac felly mae’n barod ar gyfer plannu a thyfu y Gwanwyn hwn. Mae hefyd dafliad carreg o’r môr a rhai o draethau godidog Gŵyr.

Mae gwaith eisoes wedi dechrau ar y safle gyda Cae Tân — sef prosiect Amaeth â Chymorth y Gymuned lleol sy’n tyfu llysiau ar gyfer dros gant o aelwydydd. Wrth ddweud lleol, rydyn ni’n golygu ambell i filltir. Mae tîm Cae Tân yn stiwardio’r tir ac yn prydlesu rhandir er mwyn ehangu’r llysiau a’r salad y maent yn gallu eu tyfu – maent wedi bod yn brysur yn plannu salad ac wedi cael caniatâd i godi twnnel poli ac ysgubor ar gaeau Furzehill.