Gweithio gyda’r Gydweithfa Tir Ecolegol

Cyfleoedd i wirfoddoli:

Buaswn wrth ein bodd i glywed gennych:

  • Os hoffech chi gynorthwyo i drefnu ein penwythnosau gweithio;
  • Os ydych yn gyfrifydd siartredig sy’n agos at Tiverton/Wellington ac yn fodlon cefnogi un neu fwy o’n tyddynwyr i baratoi eu cyfrifon blynyddol;
  • Os allech chi gynnig hyfforddiant i’n tyddynwyr ar sut i gynyddu atafaeliad carbon ar y safle;
  • Os hoffech chi ein helpu i ddiweddaru ein gwefan; neu
  • Os hoffech chi wirfoddoli gyda gwaith gweinyddol/cyfathrebu.

Byddai’r gwaith uchod yn waith gwirfoddol. Diddordeb? Cysylltwch â: sonia@ecologicalland.coop

Diolch